Leontienhuis

Leontien van Moorsel, Nederlands voormalig wielrenster en viervoudig olympisch kampioene. Zij heeft vijf jaar geleden, met hulp van de bouwwereld, een inloophuis opgezet voor mensen met een eetstoornis. Een eetstoornis heeft niets te maken met ijdelheid. Het is extreem serieus, is levensbedreigend en heeft enorme impact op de omgeving. Dat onderschatten wij allemaal.

Bij het Leontienhuis coachen we zowel de mensen met de eetstoornis als hun naasten. Persoonlijke aandacht is onmisbaar op weg naar herstel. Maar om dit te blijven doen heeft het Leontienhuis ook steun nodig. Leontien en haar team werken hard om fondsen te werven en wij vragen ook jouw bijdrage.

Leontien

iDealDe administratieve afhandeling van de donatie wordt gedaan door de organisatie van het Verbindingsfestival, Acquire Publishing B.V. De iDeal-transactie loopt via Mollie (betaalprovider). De transactiekosten van Mollie zijn voor rekening van Acquire Publishing B.V., tenzij je ervoor kiest dit bij te betalen.

Donatie
Transactiekosten (optioneel)
  
Totaalbedrag
 

 

Je gegevens (optioneel)

Je hoeft je naam en e-mailadres niet in te vullen, je gegevens worden alleen gedeeld met het Leontienhuis als je dat wil.

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de organisatie van het Verbindingsfestival u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Verbindingsfestival. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven