Kennispartners 

De volgende kennispartners ondersteunen onze Verbindingsfestivals

 • ANWB
 • B:ton
 • Biind
 • Bouwagenda
 • Bouwend Nederland
 • Building Holland
 • BuitenSpelen
 • Cirkelstad
 • Dutch Green Building Council
 • Duurzaam Gebouwd
 • Fietsersbond
 • ISSO
 • Koninklijke NLingenieurs
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mobiliteitsplatform
 • NEVAP
 • OSKA: Overleg Standaarden Klimaatadaptatie
 • OV-Magazine
 • OVLNL
 • Parkeer Netwerk Nederland
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan
 • Ruimte voor Lopen
 • Smart WorkPlace
 • Stedebouw & Architectuur
 • Straatbeeld
 • Techniek Nederland
 • The New Builders
 • Thuisbaas
 • TVVL
 • Urgenda
 • Verdus
 • Verkeerskunde
 • VHG
 • Zorgsaamwonen
Terug naar boven