Annemarie Hatzman

Annemarie Hatzman

Functie:
Programmamanager Gezonde Stad

Organisatie:
Antea Group

Verbinding Stedelijke Ontwikkeling en de Gezonde Stad
De toekomst van onze steden gaat enorm veranderen. Steeds meer mensen willen in het stedelijk gebied wonen. Dat betekent een toename van de vraag naar (leef)ruimte, werkplekken en mobiliteit in en om de stad. Dat doet een zwaar beroep op de schaarse ruimte. De uitdaging is om deze stedelijke groei en verdichting op een slimme, duurzame en gezonde manier vorm te geven. Antea Group werkt van ontwerp tot uitvoering aan die stedelijke ontwikkeling en ontwikkelt daarom graag kennis over de vraagstukken van morgen. Annemarie Hatzman, Programmamanager Gezonde Stad, licht de hoofdlijnen toe tijdens het Online Verbindingsfestival.

« Naar het overzicht

Terug naar boven