Claudia Reiner

Claudia Reiner

Functie:
Vicevoorzitter

Organisatie:
Techniek Nederland

Het herstel van onze economie én maatschappij is groen en digitaal

  • De woningbouwopgave en verduurzamingsopgave zijn na de coronacrisis onverminderd groot
  • Het is juist daarom voor de gebouwde omgeving cruciaal dat we deze keer beter uit de crisis komen dan vorige crises
  • Hiervoor een gezonde bouw- en technieksector nodig
  • We kunnen deze crisis benutten ten aanzien van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en human capital, maar ook aanbestedingspraktijk en investeren in innovaties
  • We hebben hiervoor de afgelopen 3 maanden een heel stevige basis gelegd in afspraken die we met marktpartijen en overheden hebben gemaakt
  • Nu is het zaak dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun commitment op papier ook daadwerkelijk omzetten in gedrag in praktijk.
  • Zorgvuldig EU-beleid  is ook een belangrijke randvoorwaarde voor de Nederlandse economie

« Naar het overzicht

Terug naar boven