Debat Fietshelmplicht: wel of niet?

Debat Fietshelmplicht: wel of niet?

Een fietshelmplicht kan de verkeersveiligheid vergroten, stelt het beleidsadviserend rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020’ van het CPB en PBL. Betekent dit dat de discussie is geslecht? Is Nederland klaar voor een fietshelmplicht? Valt hier nog over te discussiëren of is er sprake van een welles-niets patstelling? Zes deskundigen zitten op donderdag 29 september klaar om deze discussie weer op te pakken. Niet zomaar, maar gestructureerd, volgens een wetenschappelijk schema.

Hoe zat het ook alweer met de fietshelmplicht? De discussie leek stilzwijgend geëindigd in twee kampen, twee gezichtspunten, beide onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Opnieuw wordt een poging ondernomen om de discussie rond de fietshelmplicht vlot te trekken, met als doel om op basis van een wetenschappelijk toegepast schema te onderzoeken of de argumenten van voor en tegenstanders inderdaad voldoende zijn onderbouwd, of dat er mogelijk nog gericht onderzoek ontbreekt. 

schema

Peter van der Knaap (SWOV), Marco Te Brömmelstroet (UVA), Hans Voerknecht ( Een nieuwe kijk), Hans Hilbers (PBL),  Marianne Dwarshuis (ANWB) en Jaap Kamminga (Fietserbond) verkennen onder leiding van Vincent Wevers ( Goudappel Coffeng) het complexe onderzoeksveld rond het thema fietshelmplicht.

Meld u vandaag nog aan!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven