<span class='TextRun  BCX9 SCXW75147756' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='none'>(On)gewoon goed wonen: hoe ontwerp je een GGZ-vriendelijke wijk?</span>

(On)gewoon goed wonen: hoe ontwerp je een GGZ-vriendelijke wijk?

De manier waarop de GGZ traditioneel is ingericht, sluit niet altijd aan bij de behoeften en de belevingswereld van de cliënt. De verplaatsing van deze zorg van de kliniek naar de wijk kan worden aangegrepen als een kans om de invulling ervan beter af te stemmen op de wensen van de cliënten zelf. 

GGz Centraal en Caro van Dijk, Oostwest, geloven dat het ruimtelijke ontwerp van woongebouwen, buurten en woonwijken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Ze zijn daarom een onderzoek gestart om erachter te komen hoe de behoeften van de cliënt in relatie tot het ruimtelijk ontwerp van een wijk het beste ingevuld kunnen worden. 

Er zijn diverse thema’s die naar voren zijn gekomen in het onderzoek. “Neem bijvoorbeeld het thema woonvormen: hoe wonen mensen in de wijk, hoe is het contact tussen buren, hoe vinden begeleid wonen locaties hun plek in de buurt, en welke woonwensen kunnen een rol spelen bij beter herstel? Innovatieve woonvormen, waarbij je zelfstandig woont maar met nét iets meer aandacht, kunnen een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod.”   

Op het Verbindingsfestival vertelt Caro van Dijk meer over het onderzoek: “We laten zien hoe we in de Waterwijk in Lelystad samen met GGz cliënten en professionals een toekomstscenario voor beter herstel in hún wijk hebben ontworpen, volgens de principes van ‘Users as Designers’. Het onderzoek leverde ideeën op in drie ruimtelijke domeinen: woonvormen, voorzieningen en openbare ruimte. In samenwerking met GGz Centraal, mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds. 

Meld je nu alvast aan voor het Verbindingsfestival, gratis of als VIP!

Gratis ticket  VIP ticket  Bekijk de timetable 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven