Alkmaar kiest voor digital twin in ambitie naar duurzaamste stad van Nederland

Alkmaar kiest voor digital twin in ambitie naar duurzaamste stad van Nederland

Digital twins helpen overheden bij het ontwikkelen van beleid voor de fysieke leefomgeving, en stellen bestuurders in staat om rationeel onderbouwde besluiten te nemen. Analyze ontwikkelt en implementeert dit soort datagedreven applicaties, onder meer voor de gemeente Alkmaar, die de ambitie heeft de meest gezonde, duurzame en leefbare stad van Nederland te worden. 

Alkmaar heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid, waarbij sterk wordt ingezet op energietransitie, vermindering van de CO2-uitstoot en het terugdringen van het energieverbruik in de stad. Gemeente Alkmaar heeft KBenP gevraagd om een gebruiksvriendelijk dataplatform te ontwikkelen waarmee de stad in driedimensionale vorm bekeken en geanalyseerd kan worden. Het doel is transparant, eenduidig en actueel inzicht bieden aan inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, in de uit te voeren plannen en projecten. Gekozen werd voor een digital twin. “Een digitale, driedimensionale representatie van een werkelijk object of gebied, waarbij we alle kenmerken van dat object of gebied (fysiek of anders) in kaart kunnen brengen”, verduidelijkt Wouter Huijzendveld van KBenP. Onder de naam Analyze heeft het bedrijf een aantal datagedreven applicaties ontwikkeld die onder meer een rol spelen in de slimme stad.  

Huijzendveld, zelf met een achtergrond bij een overheid, merkt dat er bij gemeenten en provincies soms nog onduidelijkheid is over het concept digital twin. “Als je het aan tien mensen vraagt, krijg je meerdere verschillende antwoorden. Dat komt deels omdat de kennis bij overheden op het gebied van datagedreven werken nog volop in ontwikkeling is. “Uiteraard hebben wij de meest actuele kennis, en die delen we graag. Het is niet ons doel om tot in lengte van dagen bij dezelfde organisaties overheidsgeld op te blijven halen. We investeren daarom veel in kennisoverdracht.”  

Zo is KBenP een van de partners van het online Verbindingsfestival op 30 september, dat in het teken staat van de slimme stad. Daar vertelt Huijzendveld meer over de digital twin, samen met gemeente AlkmaarInteressant voor andere gemeenten, op het gebied van beleid, beheer en datagedreven werken, maar ook voor advies- en ingenieursbureaus. Deelnemers aan de sessie komen meer te weten over wat een digital twin is en welke mogelijkheden het biedt voor het oplossen van verschillende maatschappelijke opgaven. Want wat je ambitie ook is, een datagedreven oplossing kan vaak een significante bijdrage leveren. 

De digital twin is dan ook in opkomst, steeds meer steden kiezen ervoor om de digitale representatie te gebruiken om de leefomgeving inzichtelijk te maken en om scenario’s mee te analyseren. Is het denkbaar dat er ooit een digital twin komt van heel Nederland? De fysieke leefomgeving laat zich immers niet begrenzen. In theorie is dat zeker mogelijk. Daarvoor zouden wel een aantal praktische uitdagingen overwonnen moeten worden, bijvoorbeeld met betrekking tot beschikbaarheid van data en servercapaciteitDat vraagt ook nog om meer samenwerking tussen overheden, en andere partijen”, denkt Huijzendveld. Momenteel zien we dat decentrale overheden het vaak graag zelf willen doen. Maar buiten de praktische bezwaren zou het kunnen 

Bemachtig je gratis ticket 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven