<span class='TextRun SCXW162030740 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'><span class='NormalTextRun SCXW162030740 BCX0'>Amersfoort: Klimaatadaptief met behulp van slimme tech

Amersfoort: Klimaatadaptief met behulp van slimme tech

Sensoren en andere slimme technieken worden tot nu toe met name gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en in de mobiliteitswereld. In Amersfoort worden data gebruikt voor het klimaatadaptiever maken van de stad. Met en voor bewoners.

Het is al een aantal jaar geleden dat de aanvraag voor de Europese subsidie werd gedaan. Projectleider Huug Meijer van de gemeente Amersfoort herinnert zich dat het project SCOREwater in 2019 begon. “Het was al langer de wens van de gemeente om bij het maken van beleid voor klimaatadaptatie gebruik te maken van data. We hebben samenwerking gezocht met Göteborg en Barcelona.” Het vierjarige project richt zich op wateroverlast en watertekort. Er wordt gekeken naar hoe slimme technologie ervoor kan zorgen dat deze opgaven in de toekomst beter gemanaged kunnen worden. 

Het begon voor Meijer en zijn collega’s met de uitdaging om vanuit de verschillende opgaven te bepalen hoe technologie een bijdrage kan leveren. In Amersfoort wordt onder meer gekeken naar bodemvocht. “Het gaat daarbij om het vocht dat in het bovenste stuk onder de grond zit. Dat zegt iets over de relatie tussen hitte,  droogte en groenIn agrarische gebieden wordt bodemvocht al langer onderzocht, in de stedelijke omgeving nog niet zo veel.” 

Naast bodemvocht wordt ook gekeken naar extreme neerslag en de gevolgen daarvan. In hoeverre helpt data bij iets wat je met het blote oog duidelijk kunt waarnemen? “We proberen bergingscapaciteit en neerslagverwachtingen te vertalen naar voorspelmodellen. Zodat we al voordat neerslag valt maatregelen kunnen treffen om schade of overlast te beperken. Ook gebruiken we modellen die verder vooruit kunnen kijken. Met name voor ingrepen die we doen in de openbare ruimte is dat van belang, omdat je die doet voor de langere termijn. 

De data die de gemeente gebruikt genereert ze deels zelf. Een belangrijk deel komt van bewoners, via  deelnemers van Meet je Stad. Een initiatief voor burgerwetenschap dat in 2015 vanuit bewoners is opgestart. “Naast de data die we samen met hen verzamelen is het heel belangrijk om het perspectief van inwoners te krijgen”, vertelt Meijer. “Bovendien zijn de data van Meet je Stad een van de bronnen die worden geraadpleegd bij de inrichting van de openbare ruimte.” 

De komende jaren, het project loopt nog tot mei 2023, staan in het teken van drie doelen. Ten eerste het  analyseren van de bodemvochtdata, en het vertalen daarvan naar toepassing in beleid en maatregelen om hitte en droogte tegen te gaan. Ten tweede worden samen met Meet je Stad bodemvochtsensoren ontwikkeld én geplaatst. Het eerder genoemde voorspelmodel is het derde speerpunt. “Het model werkt op dit moment voor één wijk. We werken aan de ontwikkeling voor andere delen van de stad.” 

Tijdens het Verbindingsfestival over de Slimme Stad op 30 september vertelt Huug Meijer met 3 projectleden  over SCOREwater én over de samenwerking met bewoners. “We krijgen vaak vragen over hoe we die samenwerking aanpakken, het is alleen daarom al leuk om bij onze sessie aan te sluiten. Daarnaast zijn sommige onderdelen van SCOREwater goed te vertalen naar andere gemeenten.” 

De EU-bijdrage komt uit het subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, Horizon 2020, nr. 820751

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven