Michel Weijers

Michel Weijers

Functie:
Directeur

Organisatie:
C2C ExpoLAB

Michel Weijers is van huis uit planoloog (Radboud universiteit Nijmegen). Na zijn studie is hij continu werkzaam geweest in de ruimtelijk-fysieke hoek. Hij is werkzaam geweest bij de gemeente Helmond, het ontwikkelingsgericht Rotterdam en de gemeente Venlo. Daarbij heeft hij wisselende rollen gehad: eerst als planeconoom en vervolgens als projectmanager werkzaam van ruimtelijk-fysieke projecten. De afgelopen jaren is daar, enerzijds als gevolg van de C2C ambitie van de gemeente Venlo en anderzijds van zijn eigen persoonlijke overtuiging, steeds meer de nadruk op het toepassen van de C2C principes in gebouw- en gebiedsontwikkelingen komen te liggen. Sinds 2015 is hij 3 dagen per week Managing director van het C2C ExpoLAB in Venlo. De overige 2 dagen is hij nog steeds projectmanager bij de gemeente Venlo van het in aanbouw zijnde C2C geïnspireerde nieuwe stadskantoor. Zijn persoonlijke overtuiging is dat het C2C principe als middel bij gebouw- en gebiedsontwikkelingen ideaal is om aan gebouwen en gebieden daadwerkelijk meerwaarde toe te voegen. Dat gaat zeker niet vanzelf maar door met name ook de economische benefits van het investeren in duurzaamheid, circulaire economie en C2C inzichtelijk te maken gaan steeds meer stakeholders open staan om op een andere manier te gaan ontwikkelen. Het C2C ExpoLAB als kenniscentrum op het gebied van C2C in combinatie met werkzaamheden is daarbij ideaal: theorie en praktijk met elkaar in verbinding brengen. Op die wijze kunnen we gezamenlijk letterlijk en figuurlijk bouwen aan een positieve toekomst die ook economisch rendabel is.

« Naar het overzicht

Terug naar boven