Heijmans‘Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding’


29 september 2020 | 9.30 - 11.30 uur | Online

Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding

Webinar Heijmans

Een gezonde leefomgeving wil iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? Welke rol spelen de diverse partijen die werken op het snijvlak wonen en welzijn? Wat vraagt een gezonde leefomgeving van de fysieke inrichting? Van de sociale voorzieningen? Van de mensen? Hoe zorg je dat een ambitie realiteit wordt en duurzaam geborgd is in een wijk?

In het Heijmans online symposium staat werken aan een gezonde leefomgeving centraal. Met als concreet voorbeeld de realisatie van Maanwijk in Leusden. Een wijk waar spontane ontmoetingen vanzelfsprekend zijn, iedereen zich thuis en veilig voelt, gezond gedrag wordt gestimuleerd en de natuur en slimme technologie bijdragen aan sociale verbinding.


Werk je aan een gezonde leefomgeving? Dan wil je dit webinar niet missen!

Direct inschrijven Bekijk het programma

Programma

Datum

Onderwerp

Sprekers

9:30-9:45

Opening – Heijmans en de gezonde leefomgeving. 
Heijmans wil maker zijn van een gezonde leefomgeving: Hoe werkt Heijmans aan die ambitie? Wie en wat zijn nodig voor de realisatie ervan? 

Heleen Herbert CCO Heijmans

9:45-10:00

Expertmeeting over de gezonde leefomgeving en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Prof. dr. ir. Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht)

10:00-10:30

 

Paneldiscussie Sociale verbinding

Na een inleiding door Yvonne Witter over het belang van een sociaal fundament voor mensen, wijken en de samenleving, volgt een paneldiscussie met o.a. Joke ten Brink van Woningstichting Leusden. Er wordt ingezoomd op de rol en verantwoordelijkheden van de diverse partijen op het snijvlak wonen en welzijn en op de vraag; hoe realiseer je met elkaar duurzame resultaten. Overige panelleden zijn: o.a. Jan Fokkema (Neprom), Erik van Beurden (wethouder)) en Joost Mulder (Heijmans Vastgoed).

Panel met o.a. Jan Fokkema (Neprom), Erik van Beurden (wethouder Leusden), Joke ten Brink (Woningstichting Leusden) en Joost Mulder (Heijmans Vastgoed).

10:30-11:00

Paneldiscussie en uitreiking NL Greenlabel - Verbonden met de natuur in Maanwijk.

 

Panel met o.a.: Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Gerolf Bouwmeester (burgemeester Leusden) en Vincent Nederpel (ecoloog Heijmans).

11:00-11:20

Slim slimmer slimst – Zo draagt technologie bij aan verbinding 

In Maanwijk worden diverse slimme technologische tools ingezet die bijdragen aan een gezonde leefomgeving en sociale verbinding. Shahid Talib (Smart City) vertelt over de wijze waarop voorzieningen en tools kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving bijvoorbeeld door ontmoetingen in de wijk te stimuleren, en het welzijn en comfort in en om de woning te vergroten. Vervolgens bevraagt Shahid o.a. Jennick Scheerlink van Hoplr, Harald Kuhn van BikeScout en Robin Berg van We drive Solar.over de wijze waarop hun tools bijdragen aan sociale verbinding en een gezonde leefomgeving.

Shahid Talib (Smart City expert) en verschillende technology partners

 

Afsluiting 

 Heleen Herbert CCO Heijmans NV

 

Inschrijven

Persoonlijke gegevens

 

Contactgegevens

 

Organisatiegegevens

 

Deelname middagprogramma Verbindingsfestival

 

Akkoord
  
  

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de organisatie van het Verbindingsfestival u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Verbindingsfestival. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven