Thema Slimme en Gezonde stad

Het hoofdthema van het Verbindingsfestival is Slimme en Gezonde Stad. Met als doel Nederland, juist ook in deze nieuwe werkelijkheid, vooruit te helpen, mooier, slimmer en gezonder te maken.

Tijdens het festival worden er een 6-tal subonderwerpen behandeld waar de verschillende sessies onder gelabeld worden. Voor de tweede editie van het festival, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Aardgasvrije wijk

Aardgasvrij is al de standaard in nieuwbouw en dat wordt het ook in renovatie. Versnellingsprogramma’s stimuleren all-electric wijken, niet langer afhankelijk van fossiele grondstoffen. Op welke aardgasvrije ontwikkelingen mogen we al trots zijn en welke stappen moeten we nog zetten? Tijdens het Verbindingsfestival gaan we #VanGasLos!

Gezonde gebouwen

Gezondheid is anno 2020 een van de grootste maatschappelijke uitdagingen. Het welbevinden van medewerkers staat, mede vanwege de gezondheidscrisis, centraal. Een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim vormen de heilige graal, maar hoe komen we tot dat resultaat en hoe tonen we het aan?

Toegankelijke en inclusieve wijk

Om prettig in een wijk te kunnen wonen ook als er fysieke of verstandelijke beperkingen komen is toegankelijkheid een voorwaarde. En dan in brede zin van het woord: zowel sociaal als fysiek. Hoe zorgen we samen voor toegankelijke wijken waar iedereen kan meedoen?

Veilig op straat

We willen steeds vaker naar buiten en zouden dat ook allemaal moeten kunnen: een frisse neus halen, een ommetje wandelen, een rondje fietsen, winkelen in de stad. Ook begrijpen we steeds beter dat (onze) kinderen zelfstandig naar school moeten kunnen gaan en vooral: buiten moeten kunnen spelen. We willen allemaal niet dat deze activiteiten eindigen in een (ernstig) ongeval met letsel. Daar waar er sprake is van een toenemende integrale trend naar meer actieve mobiliteit, zijn er evenzeer integrale trends in het verbeteren van de verkeersveiligheid op straat. Dus veiligheid vanuit mobiliteit, ruimte en gezondheid. Daar gaat deze stream over.

Digitale leefomgeving

Data spelen een steeds belangrijkere rol bij het beheer, onderhoud en de inrichting van de fysieke leefomgeving. Harde data zorgen ervoor dat je scherpere en beter onderbouwde keuzes kunt maken, die niet alleen op het onderbuikgevoel zijn gebaseerd. Je krijgt inzicht in het gebruik van je assets of hoe druk het is in de stad. Bovendien kan je on the spot aanpassingen doen, bijvoorbeeld door omleidingsroutes in te stellen of door het licht te dimmen. Slechts twee voorbeelden van hoe digitalisering de slimme en gezonde stad dient. Welke kansen de digitale leefomgeving biedt bespreken we tijdens het tweede Verbindingsfestival.

Duurzame openbare ruimte

Grondstoffen die we tot op heden gebruiken voor onze gebouwen, infrastructuur en inrichtingselementen raken langzaam maar zeker uitgeput. We zitten dan ook in een transitie naar een duurzamere manier van leven op alle vlakken. Door verstandige keuzes te maken zorgen we voor een planeet die langer meegaat en waarin wij en de volgende generatie zich prettig voelen.

Terug naar boven