Dagelijks wordt dit overzicht aangevuld, dus houd de site in de gaten!

Alle filters verwijderen (reset)

 • Marvin van Kempen
  20200929main-stage-1
 • 11:30 - 12:00

  Doe mee aan het spannende ''speeddaten'' of kom langs bij het Innovatieplein 

  20200929
 • 20200929main-stage-1
   

  Heb je de eerste editie van het Verbindingsfestival niet gevolgd? Geen probleem, we lichten de functies van de tool nog eens uit. Je kunt ook vast hier kijken voor een impressie.

 • Marco te Brömmelstroet
  20200929main-stage-1
   

  Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Waarom moeten we op een knopje drukken als we de straat over willen steken? Verkeer heeft niet alleen onze publieke ruimte, maar ook ons denken over de publieke ruimte overgenomen. Snelwegen heten ‘ontbrekende schakels’, onze leefomgeving noemen we ‘30-kilomerzone’ en mensen zonder auto zijn ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’. Met behulp van deze taal richten we de openbare ruimte in. Wie beseft dat we in verkeerstaal spreken over ons leven op straat gaat ook zien hoe andere taal andere toekomsten van de straat en van mobiliteit mogelijk maakt.

 • Selina Roskam

  12:30 - 12:40 Aardgasvrije wijk

  Opening host: Selina Roskam

  Door Selina Roskam

  20200929aardgasvrije-wijk
 • Ilja Werkhoven

  12:30 - 12:40 Gezonde gebouwen

  Opening host: Ilja Werkhoven

  Door Ilja Werkhoven

  20200929gezonde-gebouwen
 • Yvonne WitterAnne van Grinsven

  12:30 - 12:40 Toegankelijke en inclusieve wijk

  Opening host: Yvonne Witter & Anne van Grinsven

  Door Yvonne Witter, Anne van Grinsven

  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
 • Luuk Misdom

  12:30 - 12:40 Veilig op straat

  Opening host: Luuk Misdom

  Door Luuk Misdom

  20200929veilig-op-straat
 • Hans Nouwens

  12:30 - 12:40 Digitale leefomgeving

  Opening host: Hans Nouwens

  Door Hans Nouwens

  20200929digitale-leefomgeving
 • Jan Willem KerssiesDaniel van Staveren
  20200929duurzame-openbare-ruimte
 • Timo Veen
  20200929gezonde-gebouwen
   

  De energietransitie is complex en raakt ons allemaal. De techniek is voorhanden en die financiering komt er met enige goede wil. Echter om grote slagen te maken zullen we vooral  moeten inzetten op acceptatie en draagvlak. Hoe nemen we alle inwoners van wijken mee in de energietransitie om van het aardgas af te gaan? Van jong tot oud en in een huur- en koopwoning. Een éénduidige boodschap van het bedrijfsleven en de overheid lijkt logisch. In de sessie zal ik vanuit de praktijk in de Zwolse wijk Berkum onze aanpak en ervaringen delen. Berkum omvat 2.000 woningen en 50 bedrijven.

 • Dick van Veen
  20200929veilig-op-straat
   

  In de wereld om ons heen is dreiging van een aanslag waarbij een voertuig gebruikt wordt helaas de realiteit. Overheden reageren niet zelden  op deze dreiging door drukke plekken te beveiligen met palen en betonblokken. De kwaliteit van de openbare ruimte en het functionele gebruik ervan, en daarmee de beleving van de gebruiker heeft hieronder te leiden. Safety By Design biedt een alternatieve kijk op deze kwestie. Bij goed, integraal ontwerp van de openbare ruimte is veiligheid ingebed als een van de uitgangspunten. Aan de hand van een aantal basisprincipes wordt dit concept uitgewerkt, en wordt een ontwerpstrategie voorgesteld die stap voor stap toewerkt naar een zo goed mogelijk ingepaste aanrijbeveiliging. 

 • Roos Teeuwen
  20200929digitale-leefomgeving
   

  Het houden van voldoende afstand is niet altijd makkelijk. In stedelijk gebied zijn stoepen soms smal en tegelijkertijd groeit de druk op de openbare buitenruimte. Het Social Distancing Dashboard, een samenwerking tussen TU Delft en het AMS Institute, helpt inwoners, stadsplanners en beleidsmakers om op een slimme manier met deze uitdaging om te gaan: hoeveel ruimte is er beschikbaar, hoe verhouden verschillende buurten zich tot elkaar en waar zijn extra maatregelen nodig?

 • Lior SteinbergJorn Wemmenhove
  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
   

  Elke gemeente zet zich in voor actieve en gezonde burgers. De corona-crisis maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk een actieve leefstijl is. Toch is er al jaren sprake van een pandemie van fysieke inactiviteit. Waarom lukt het ons niet om mensen te activeren? 

  In deze sessie laat Humankind zien hoe we deze uitdaging alleen kunnen aangaan door radicaal anders te denken en te doen, om écht effectief en inclusief te zijn. Alleen door betere inzichten en co-creatie en het maken van de juiste verbindingen we kunnen werken aan netwerken van plekken en programma’s op wijkniveau zodat iedereen vooruit komt.

  Het werken aan actieve wijken voor iedereen is een grote uitdaging. Met aansprekende voorbeelden wordt ingegaan hoe je deze kunt creëren.

 • Frans PeelenFrans Janssen
  20200929gezonde-gebouwen
   

  Met de ontwikkeling van armaturen die UV-C licht afgeven heeft Signify een primeur. Dit licht is in staat in luttele seconden bacteriën en virussen, waaronder COVID-19, af te breken. PSV is de eerste topvoetbalclub die UV-C armaturen toepast in de kleedkamers in het Philips Stadion en in het trainingscomplex. De verantwoordelijke accountmanager van Signify en de commercieel directeur van PSV gaan in op hun samenwerking. Zij staan stil bij het belang van hygiëne en een bacterie- en virusvrije omgeving in de sportwereld. Specialisten van PSV lichten deze belangen tijdens de presentatie verder toe.

 • Chris de Jonge
  20200929duurzame-openbare-ruimte
   

   

 • Aïrto Edmundo
  20200929main-stage-1
   

   

 • Rick Kwekkeboom
  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
   

  In deze sessie wordt ingegaan op de manieren waarop in wijken en buurten vorm gegeven kan worden aan een ´inclusieve samenleving´, waarbinnen mensen die wel en mensen die niet met een beperking te kampen hebben samen én onafhankelijk van elkaar hun leven naar eigen wensen en voorkeuren vorm kunnen geven. Het ´inclusief´ maken van een buurt of wijk gaat over ruimtelijke ordening, woonplattegronden en beschikbaarheid van voorzieningen, maar óók over (wederkerige) zorgzaamheid, acceptatie en elkaar niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk de ruimte geven.
  Aan de hand van voorbeelden wordt besproken wat dat vraagt van overheden, bedrijven én buurtbewoners.

 • Shahid TalibMaarten van Duijn

  13:00 - 13:20 Digitale leefomgeving

  Makers van de gezonde leefomgeving. Hoe doe je dat in de praktijk? Maanwijk!

  Door Shahid Talib, Maarten van Duijn

  20200929digitale-leefomgeving
 • Jos Oude Holtkamp
  20200929main-stage-1
   

  Test je kennis over slimme en gezonde steden in een korte quiz met pittige en verrassende vragen. Als eindredacteur bij Acquire zie ik het onderwerp voortdurend voorbijkomen. Is het allemaal nieuw onder de zon? Ga mee op een virtueel reisje vanuit verre geschiedenis naar een schone toekomst.

 • Matthijs Dicke-Ogenia
  20200929veilig-op-straat
   

  Veilig op straat betekent dat iemand die zich verkeersveilig gedraagt zich niet gedwongen voelt minder veilig aan het verkeer deel te nemen vanwege het gedrag van andere weggebruikers. Er is meer nodig dan een risico gestuurde aanpak. Want daarin komt de menselijke factor veel te weinig aan bod. In mijn presentatie vertel ik wat die menselijk factor in verkeersveiligheid inhoudt, en op welke manier de menselijke factor ingezet kan worden om verkeer veiliger te maken. 

 • Nick Knoester
  20200929duurzame-openbare-ruimte
   

  Het aantal vragen vanuit de deelmobiliteitsmarkt richting gemeenten neemt toe. Dit biedt spanning binnen de gemeente tussen meerdere beleidswensen. Een prettige openbare leefomgeving en een stimulans voor duurzame mobiliteit. En hoe ga je om met de publieke opinie en potentiele behoefte vanuit de eindgebruiker? Ben je op de hand van ‘de boer die niet vreet wat ie niet kent’? Of ga je er open in en ben je bewust van het feit dat innovaties pionierende overheden nodig hebben die mensen het laat ervaren? Hoe neem je dan de inwoners bij de hand en laat je ze kennis maken met bijv. spannende freefloating-concepten?

 • Menno RubbensCecile van OppenIrma ThijssenHans Scherpenzeel
  20200929rvo-stage-
   

  De hamvraag is natuurlijk welke vraag je kunt stellen om de circulariteit van een aanbieding te bepalen. Er is nog geen uniforme meetmethodiek die alle aspecten van circulariteit omvat; daar wordt echter wel aan gewerkt vanuit het Transitieteam. Het is daarom van belang dat ambities te vertalen zijn naar een heldere meetmethodiek bij de beoordeling van een aanbieding. Aan de hand van de aanbesteding van de case Tijdelijke Rechtbank worden deze afweging besproken.

 • 13:10 - 13:30 Gezonde gebouwen

  Doe mee aan het spannende ''speeddaten'' of kom langs bij het Innovatieplein

  20200929aardgasvrije-wijk, gezonde-gebouwen
 • 13:20 - 13:30 Duurzame openbare ruimte

  Doe mee aan het spannende ''speeddaten'' of kom langs bij het Innovatieplein

  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk, veilig-op-straat, digitale-leefomgeving, duurzame-openbare-ruimte
 • Jan Gommans
  20200929main-stage-1
   

  Loopt je hoofd vol van alle informatie en ontmoetingen tijdens dit festival? Loop dan vooral even binnen bij dit Lachkwartiertje! In 15 minuutjes lach je je hoofd leeg en je lijf los. Dan kun je daarna met een frisse blik en nieuwe energie weer verder! Jan Gommans geeft al sinds 2006 lachworkshops in het hele land dus dat lachen is hem wel toevertrouwd! Hij noemt zichzelf niet voor niets de Expert van de Slappe Lach...

 • Thomas WellinkMieke OostraMenno RubbensCecile van OppenIrma Thijssen
  20200929rvo-stage-
   

  De urgentie om Nederland in 2050 circulair te maken is groter dan ooit. Er ligt een forse uitdaging, zeker voor de bouwsector. Afgelopen jaren zijn er ook al veel circulaire gebouwen verrezen. In de Round Table Strategieën voor circulaire gebouwen gaan Cécile van Oppen (Copper8), Menno Rubbens (cepezed) en Mieke Oostra (Hogeschool van Utrecht), onder leiding van Thomas Wellink (RVO) in op verschillende circulaire theorieën, strategieën, waardecreatie en verdienmodellen. Dowload ook ‘Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden’, een uitgave van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, via www.circulairebouweconomie.nl.

  13.30-13.45 uur stand van zaken Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie

  13.45–14.30 uur presentaties en interactie

  14.30-15.00 uur einddiscussie

 • Thomas Leenders

  13:40 - 14:00 Main Stage

  Keynote: Thomas Leenders

  Door Thomas Leenders

  20200929main-stage-1
 • Thomas WellinkMieke OostraMenno RubbensCécile van OppenIrma Thijssen
  20200929rvo-stage-
   

  De urgentie om Nederland in 2050 circulair te maken is groter dan ooit. Er ligt een forse uitdaging, zeker voor de bouwsector. Afgelopen jaren zijn er ook al veel circulaire gebouwen verrezen. In de Round Table Strategieën voor circulaire gebouwen gaan Cécile van Oppen (Copper8), Menno Rubbens (cepezed) en Mieke Oostra (Hogeschool van Utrecht), onder leiding van Thomas Wellink (RVO) in op verschillende circulaire theorieën, strategieën, waardecreatie en verdienmodellen. Dowload ook ‘Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden’, een uitgave van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, via www.circulairebouweconomie.nl.

  13.30-13.45 uur stand van zaken Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie

  13.45–14.30 uur presentaties en interactie

  14.30-15.00 uur einddiscussie

 • 14:00 - 14:20 Aardgasvrije wijk

  Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  20200929aardgasvrije-wijk
 • Michel Weijers
  20200929gezonde-gebouwen
   

  Michel Weijers, project manager stadskantoor Venlo, gaat inop de ervaringen in & met het Stadskantoor Venlo, wat in 2016 is opgeleverd. Gezondheid was een van de vier thema’s van dit gebouw (naast materialen, water en energie).  Venlo heeft namelijk niet alleen vooraf een business case laten maken, maar laat door de Universiteit van Maastricht ook surveys uitvoeren met betrekking tot gezondheid, daarnaast wordt de binnenlucht gemeten en heeft na 2 jaar de business case laten controleren die vooraf opgesteld was voor dit gebouw. 

  Wat zijn de resultaten van de nieuwbouw na een aantal jaren van gebruik; welke data zijn verzameld over het welbevinden van de gebouwgebruikers?

 • Epko van Nisselrooij
  20200929veilig-op-straat
   

  De netwerkvideotechnologie van Axis Communications wordt in meer dan 6.000 steden wereldwijd ingezet om de stad veiliger te maken. Dit systeem leent zich prima om ook te gebruiken voor het genereren van andere, relevante data uit de stad. We spreken dan ook van de transitie van een veilige naar een slimme stad. Op basis van vele praktijkvoorbeelden staat deze sessie in het teken van hoe men in de steeds verder digitaliserende en groeiende stad Axis-technologie multidisciplinair kan worden ingezet waardoor de stad veilig en leefbaar blijft en ook steeds slimmer wordt.

 • Annemieke Molster
  20200929veilig-op-straat
   

  Deze sessie gaat over voetgangers en wat zij zoal tegenkomen op hun pad als zij de stad durven doorkruisen. En bovenal: wat kunnen we doen om hun route veiliger te maken?

  Voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, deels omdat zij geen omhulsel hebben en deels omdat relatief veel kinderen, ouderen en mensen met beperkingen lopen. Doordat valongevallen strikt genomen geen verkeersongevallen zijn, blijven deze nogal eens onder de radar. Daardoor wordt de verkeersonveiligheid van voetgangers onderschat. In deze sessie komen oorzaken en oplossingen aan bod voor zowel botsen als vallen.

 • Rijk Wesselo
  20200929digitale-leefomgeving
   

  NedGlobe is een nieuwe generatie GIS-oplossing. De webapp maakt het makkelijker om op ieder gewenst moment en vanaf elke locatie informatie met elkaar te delen.
  U gaat zien hoe u vanuit één krachtige beheeromgeving diverse doelgroepen kunt bedienen met geo-informatie. Denk aan uw eigen medewerkers, maar ook inwoners en bedrijven. Informeer hen en betrek hen in het verbeteren van uw registraties.

  Ook ziet u hoe u meldingen kunt doen en kunt tekenen met NedGlobe. Dit ondersteunt diverse werkprocessen, zoals het laten doen van meldingen over de openbare ruimte door inwoners. Of fouten constateren en schetsen op de kaart ter verbetering van uw registraties. Daarbij heeft iedere gebruiker van NedGlobe toegang tot de informatie die voor zijn/haar werkproces relevant is.

 • Sjoerd Groen
  20200929aardgasvrije-wijk
   

  De sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed van de VNG omschrijft de route naar energieneutrale gebouwen. Maar wat betekenen deze voornemens concreet? Hoe krijgt u snel inzicht in de verduurzamingsopgave op portefeuilleniveau, inclusief een slimme financiële vertaling? Sjoerd Groen, partner bij abcnova vertelt u aan de hand van een sturingsinstrument hoe u op portefeuilleniveau inzicht krijgt in investering en rendement en zo snel en slim grip krijgt op de verduurzaming van uw hele vastgoedportefeuille. Dit sturingsinstrument wordt momenteel ingezet bij meerdere gemeenten en schoolbesturen waarvoor wij het afgelopen jaar de verduurzamingsopgave voor in totaal 1,5 miljoen m2 BVO inzichtelijk hebben gemaakt.

 • Esther Groenenberg
  20200929main-stage-1
 • Hans Neele

  14:00 - 14:20 Digitale leefomgeving

  Check-je-Plek tool van Atlas Leefomgeving

  Door Hans Neele

  20200929digitale-leefomgeving
 • Matthijs Hisschemoller
  20200929duurzame-openbare-ruimte
   

  De sessie gaat in op de bevindingen van onderzoeksproject Smart Urban Green dat wordt uitgevoerd in zes Europese regio's, in Nederland de Drechtsteden. Achtergrond is de European Landscape Convention (ELC 2000) die gaat over het beheer en bescherming van alledaagse (stedelijke) landschappen.  Voor de Drechtsteden is nagegaan welke elementen centraal dienen te staan in duurzame stedelijke landschappen en is in een dialoog ingegaan op de wijze waarop burgers, lokale overheden en bedrijven kunnen samenwerken in zg. transitie-experimenten.  Burgerinitiatieven in de Drechtsteden zetten in op publieke plekken waar ruimte is voor sociale activiteiten, het versterken van ecologische veerkracht (aanpassen aan klimaatverandering)van de regio en een bestuursstijl waarin ruimte is voor initiatieven van onderop. 

 • Nienke MiedemaMarian KoersGuido de Ruiter
  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
   

  Hoe werken twee grote steden aan plannen om de stad toegankelijk en inclusief te maken voor kwetsbare burgers en ouderen. Zoeken ze het in specifieke woonprojecten of in aanpassing van de openbare ruimte. Of zijn juist welzijnsprojecten van belang? De gemeente Rotterdam sloot begin dit jaar het met veertig (markt)partijen het Langer Thuis akkoord en in Amsterdam tekenden partijen en gemeenten deze zomer een intentieverklaring voor 2000 extra seniorenwoningen.

  Welke hulp kan het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarbij bieden? Een gesprek met twee gemeenten, bewoners(initiatieven), een lid van het ondersteuningsteam én vol met goede voorbeelden.

 • Marvin van Kempen
  20200929main-stage-1
 • 14:20 - 14:40 Aardgasvrije wijk

  Pitchronde, door: Rense van Dijk - Woon Duurzaam en Marlien Sneller - TKI Urbanenergy

  20200929aardgasvrije-wijk
 • 14:20 - 14:40 Gezonde gebouwen

  Pitchronde door: Marijn de Jong - Signify en Nicole van Brederoode - Kone

  20200929gezonde-gebouwen
 • Rico Andriesse

  14:20 - 14:40 Veilig op straat

  Pitch van Rico Andriessen | Goudappel Coffeng

  Door Rico Andriesse

  20200929veilig-op-straat
 • Maarten Welmers

  14:20 - 14:40 Digitale leefomgeving

  Pitch van Maarten Welmers | Esri

  Door Maarten Welmers

  20200929digitale-leefomgeving
 • 14:20 - 14:40 Duurzame openbare ruimte

  Pitchronde door: Robin Ammerlaan - Overmorgen en Rick Joosten - Toogethr

  20200929duurzame-openbare-ruimte
 • Thomas WellinkMieke OostraMenno RubbensCécile van OppenIrma Thijssen
  20200929rvo-stage-
   

  De urgentie om Nederland in 2050 circulair te maken is groter dan ooit. Er ligt een forse uitdaging, zeker voor de bouwsector. Afgelopen jaren zijn er ook al veel circulaire gebouwen verrezen. In de Round Table Strategieën voor circulaire gebouwen gaan Cécile van Oppen (Copper8), Menno Rubbens (cepezed) en Mieke Oostra (Hogeschool van Utrecht), onder leiding van Thomas Wellink (RVO) in op verschillende circulaire theorieën, strategieën, waardecreatie en verdienmodellen. Dowload ook ‘Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden’, een uitgave van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, via www.circulairebouweconomie.nl.

  13.30-13.45 uur stand van zaken Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie

  13.45–14.30 uur presentaties en interactie

  14.30-15.00 uur einddiscussie

 • Laurens de Lange
  20200929gezonde-gebouwen
   

  Luchtverversing, in de volksmond ventilatie, is essentieel voor gezondheid en nu Corona ons in de grip heeft en de periode van binnen zijn weer aanbreekt, zal dit een cruciale factor zijn in beperken van de overdracht van Covid-19.

  Maar hoe krijg je alle gebruiksruimten in Nederland goed geventileerd, hoe informeer je de gebruikers van deze ruimten tijdig en hoe zorg je er voor dat je verbetermaatregelen ook passend en toetsbaar maakt.
  In deze sessie zal Laurens de Lange de oplossing die hij met Unica introduceert toelichten, uitleggen waarom juist inzetten op een “open oplossing” waar de hele branche van kan profiteren voorwaarde is en zijn hoop op het na Corona voortbouwen richting gezonde gebouwen als standaard en niet als uitzondering.

 • Rick Brink
  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
   

  Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken kent de belemmeringen in de openbare ruimte uit eigen ervaring. Er is een hoop te verbeteren. Een presentatie met concrete voorbeelden uit de praktijk en aanbevelingen voor beleid. ‘Inclusiviteit kan niet alle problemen kan oplossen. Er zullen altijd mensen blijven die beter gedijen in een net iets specialere omgeving. Het gaat erom dat je de keuze kunt hebben.’

 • Astrid van den HaakJoost Bijlsma
  20200929duurzame-openbare-ruimte
   

  Een fiets-app moet ingebed zijn in een veel bredere fietsstimuleringscampagne. Alleen zo haal je er het maximale uit. Zo’n app maakt fietsen leuk, fiscale maatregelen maken het aantrekkelijk. Dat stelt Astrid van den Haak, projectleider duurzame mobiliteit bij IJmond Bereikbaar. Deze manier van aanpakken leidde al tot 5.500 spitsmijdingen in de ochtendspits per week.

 • Jonathan van Eerd
  20200929digitale-leefomgeving
   

  “De wereld wordt steeds digitaler, maar daarmee ontstaan naast een hoop kansen ook nieuwe risico’s. Zoals bijvoorbeeld de toename van cybercriminaliteit. In Breda wordt daar door politie, gemeente en partners actief op ingezet met als doel: het verhogen van de lokale cyberweerbaarheid. Tijdens deze sessie hoor je meer over de Bredase aanpak.”

 • Martijn Koop
  20200929aardgasvrije-wijk
   

  De Transitievisie Warmte (TVW) is geen kunstje. Het is een stap in een langjarig proces. Het verheugt om te zien dat ruim driekwart van de gemeenten al op één of andere manier bezig is met het opstellen van dit visiedocument. De uitdaging is om deze visie niet als een eindproduct te behandelen, maar als de start van een proces dat nog enkele decennia duurt. Martijn Koop reflecteert namens NLingenieurs op het proces dat de gemiddelde gemeente doormaakt en wat we daarvan leren. 

  NLingenieurs signaleert dat er in veel gemeenten gewerkt wordt aan visies op de warmtetransitie. Niet zelden gebeurt dat door verschillende bureaus één voor één verschillende onderdelen van de puzzel te laten leggen; technisch-inhoudelijk, financieel, organisatorisch. De ingenieursbranche is een sector die op het gebied van energietransitie vooroploopt in het zoeken van samenwerking om te komen tot slimme oplossingen. 1 + 1 wordt dan 3. In deze presentatie zoekt Martijn Koop naar de balans tussen actie - stap voor stap invullen wat we al wél weten en wat er al wél kan - en hoe we slimme coalities kunnen smeden zonder de voortgang te belemmeren. Een tipje van de sluier: reken en teken niet alles dicht aan de voorkant, maar creëer ruimte voor het gesprek en voor samenwerking tegen de tijd dat de eerste wijken en buurten in beeld komen.

 • Filip van As
  20200929veilig-op-straat
   

  Filip van As nam zo’n twee jaar geleden met drie geestgenoten het initiatief voor het platform Ruimte voor Lopen. Dit initiatief voldeed toen aan meerdere voorwaarden voor succes: een groeiend vermoeden van het belang , dus nut en zelfs noodzaak van voetgangersbeleid (brede behoefte), het initiatief kwam op het goede moment: het eerste Nationaal voetgangerscongres had de eerste mensen bijeen gebracht en het onderwerp onder algemene aandacht gebracht ( momentum), en er was sprake van een algemeen besef van de noodzaak tot een transitie naar duurzame mobiliteit (tijdgeest). Toch had het ondanks dit ‘goede gesternte’ ook zomaar kunnen mislukken, erkent Van As. “Omdat het onderwerp zo nieuw was, had niemand er eigenlijk tijd voor, behalve ik. Ik was net afgetreden als wethouder in Zwolle en op zoek naar een nieuwe baan. Ik weet niet wat er was gebeurd als ik er op dat moment niet zoveel tijd in had kunnen steken, samen met een heel klein clubje mensen.” “Het is goed uitgepakt. Ik vergelijk verbinden vaak met kooltjes in het vuur. Haal je een kooltje eruit dan koelt het af en dooft het uit. Samen houden kooltjes het vuur brandend.”

 • Michael Dubbeldam
  20200929digitale-leefomgeving
   

  Mensen zijn creatief in het vinden van de juiste manier van verplaatsen van zichzelf of van hun pakketten en goederen. Dat kan zijn gewoon wandelen, maar ook fietsen, de bus, metro of tram, de(vracht)auto of in de toekomst drones. Al die verplaatsingen door elkaar heen levert een complex verkeersbeeld. Naast dat we naar verkeerstromen kunnen kijken is het interessant om de verplaatsingspatronen te kunnen ‘lezen’ en daarop kunnen reageren. Dit vraagt om data, veel data, representatieve data. Hoe komen we aan die data, hoe verwerken we die data en hoe ‘managen’ we het verkeer met die data? We presenteren een praktijkvoorbeeld dat begon bij het tellen van fietsers en zich stap voor stap uitbreidt naar het ‘lezen’ van verplaatsingspatronen.

 • Aïrto Edmundo
  20200929main-stage-1
 • Marvin van Kempen
  20200929main-stage-1
 • 15:00 - 15:20 Duurzame openbare ruimte

  Doe mee aan het spannende ''speeddaten'' of kom langs bij het Innovatieplein

  20200929aardgasvrije-wijk, gezonde-gebouwen, toegankelijke-en-inclusieve-wijk, veilig-op-straat, digitale-leefomgeving, duurzame-openbare-ruimte
 • Annemarie van Doorn
  20200929main-stage-1
   

  Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof! Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Het betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige, maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.
  Tijdens deze sessie zal Annemarie ingaan op hoe Nederland zijn rol als gidsland kan pakken op het gebied van CO2-reductie (Paris Proof) in de gebouwde omgeving. Centraal staat het Paris Proof Commitment dat tijdens de Dutch Green Building Week is ondertekend.

 • Annemarie van Doorn

  15:40 - 15:50 Main Stage

  Q&A met Annemarie van Doorn

  Door Annemarie van Doorn

  20200929main-stage-1
 • Sven Evertz
  20200929gezonde-gebouwen
   

  Samen met de Nederlandse Spoorwegen hebben wij op een van hun werkplaatsen haeppey ingezet om inzicht te creëren in het binnenklimaat en de invloed daarvan op hun medewerkers. Door zachte en harde waarden aan elkaar te verbinden heeft NS frisse inzichten gekregen in de verbeteringsmogelijkheden van het binnenklimaat. Medewerkers maakten onderdeel uit van het projectteam, dat zich richtte op meer werkplezier en gezondheid. “Dit geeft een nieuwe definitie aan het woord samenwerking.”

 • Thea Attevelt

  15:40 - 16:00 Duurzame openbare ruimte

  Almere heeft speciaal beleid opgesteld over natuurinclusieve en circulaire speeltuinen

  Door Thea Attevelt

  20200929duurzame-openbare-ruimte
 • Jeske Zonneveld
  20200929aardgasvrije-wijk
   

  De aanpak van aardgasvrije wijken gaat verschuiven van incidenteel naar structureel. Het delen van best practices is nodig om deze structurele aanpak mogelijk te maken. In deze sessie krijg je handvatten hoe je van een aanleiding kan komen tot een plan, en welke stappen nodig zijn voor realisatie; gebaseerd op reeds opgedane ervaringen. 

 • Maarten Welmers
  20200929digitale-leefomgeving
   

  Tijdens deze sessie worden er voorbeelden genoemd van interdisciplinair samenwerken met onder- en bovengrond data bij herontwikkeling, energietransitie en klimaatmitigatie

 • Rico Andriesse

  15:40 - 16:00 Veilig op straat

  Veilig op straat, overal en voor iedereen

  Door Rico Andriesse

  20200929veilig-op-straat
 • Marthijn LaterveerIanthe MantinghRon BouwmanYvonne Witter
  20200929toegankelijke-en-inclusieve-wijk
   

  Ontwerpers, bouwers en ouderen zelf dachten na over de opgave voor ouderen en zorghuisvesting na Corona. Wat leren we van de huidige crisis? Wat gaan we doen of juist laten? In de publicatie Ontwerpen voor ouderen na corona bundelde ZorgSaamwonen eerder de bijdragen. Nu gaan we met de auteurs en de deelnemers aan het festival in gesprek.

 • Marco te BrömmelstroetPeter van der KnaapHans VoerknechtVincent WeverJaap KammingaMarianne DwarshuisHans Hilbers
  20200929veilig-op-straat
 • Bart van der LindenMaarten KorzAlbert Plugge
  20200929digitale-leefomgeving
   

  Bedrijven en organisaties ervaren in toenemende mate dat zij onderdeel uitmaken van digitale ecosystemen. Het Digitaal Ecosystemen Instituut organiseert in samenwerking met Nyenrode Business University een Minor Class om meer inzicht te krijgen in de kernprincipes van digitale ecosystemen. De Minor Class bestaat uit drie onderdelen: 1) aanleiding tot de vorming van ecosystemen, 2) effecten van samenwerking tussen partners, 3) en het creëren van waarde. De Minor Class is gebaseerd op zowel praktische als wetenschappelijke kennis en inzichten en vormt een introductie voor een reeks Master Classes die vanaf september worden georganiseerd.

 • Thomas LeendersIlja Werkhoven
  20200929gezonde-gebouwen
   

  De puzzel voor een gezond gebouw: technologie, beleid en gedrag.

 • Juke Westendorp
  20200929aardgasvrije-wijk
   

  Recent heeft het PBL een rapport gepresenteerd waarin gesteld wordt dat het aardgasvrij maken van particuliere woningen niet rendabel zou zijn. Juke Westendorp laat zien dat dit verhaal te somber is. Het kan wél! Urgenda en ThuisBaas hebben al honderden bestaande woningen (van particulieren én wonincorporaties) energieneutraal en aardgasvrij gemaakt, waarvan de kosten bijna allemaal binnen 15-20 jaar worden terugverdiend.
  ThuisBaas is inmiddels de meest ervaren speler op het gebied van verduurzaming van particuliere woningen.
  Juke leidt je via het doolhof van vastgeroeste meningen en mythes naar heldere en simpele oplossingen, die ook nog eens betaalbaar blijken.
  Nieuwsgierig? Kom luisteren en vragen stellen.

 • Geert Hendriks

  16:00 - 16:20 Duurzame openbare ruimte

  Hoe de Nijmeegse Malderburchtstraat de slimste straat met Nederland werd. Een reconstructie.

  Door Geert Hendriks

  20200929duurzame-openbare-ruimte
 • Kai Stam
  20200929digitale-leefomgeving
   

  Gemeente Apeldoorn heeft Smart City als thema op de politieke agenda staan, vanuit de insteek dat technologie een bijdrage kan leveren aan de leefkwaliteit van haar inwoners. “We zien Smart City Apeldoorn niet als een apart programma of project maar als een manier van samenwerken”, stelt Kai Stam, adviseur Smart City bij de gemeente Apeldoorn. “Smart City gaat in onze optiek niet enkel om digitalisering, maar ook om het verbinden van de buitenwereld met de binnenwereld.

  Smart City Apeldoorn is dan ook de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheid door het toepassen van ICT om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven in de gemeente Apeldoorn.

  Apeldoorn onderneemt daarnaast diverse activiteiten omtrent bewustwording van digitalisering én het agenderen en bespreken van ethische vraagstukken. Daarnaast is het mede-voorzitter van de themagroep Smart Cities van de G40.

  Apeldoorn heeft, als het om smart city gaat, geen focus op een specifiek thema, maar richt zich op meerdere thema’s. ´´We kijken waar de kansen liggen binnen onze organisatie én de energie om een innovatie verder te brengen´´ Een van die thema’s is ‘Use-case-verkeersdoorstroming op basis van milieusensoren’. “In Apeldoorn hebben we een scala aan slimme verkeersregelinstallaties en diverse scenario´s zoals een groene stroom voor fietsen bij slecht weer. Aan die gereedschapskist willen we kijken of we een scenario kunnen toevoegen welke ook de luchtkwaliteit meeneemt. Doorstroming wordt nu hoofdzakelijk geregeld op basis van intensiteit (drukte). Om de levenskwaliteit en daarmee ook de veiligheid van onze inwoners te verbeteren, is het noodzakelijk om ook de luchtkwaliteit en het geluid mee te nemen als input voor het regelen van het verkeer.

  Een ander project waar de gemeente zich mee bezighoudt is het betrekken van basisschoolkinderen bij Smart City Apeldoorn. “Op verschillende basisscholen in Apeldoorn wordt bijvoorbeeld de luchtkwaliteit gemeten. Dit heeft als doel kinderen (- en ouders) bewust te maken van hun omgeving en hun impact daarop. Op deze manier leren zij dat ze zelf kunnen bijdragen aan een gezonde omgeving.´´
  Weten waar we twee jaar geleden stonden en welke route we hebben genomen om te komen waar we nu staan? Kom dan naar deze sessie op 29 september.

 • Aïrto Edmundo
  20200929main-stage-1
 • Joost RuiterkampRobert Kapel
  20200929gezonde-gebouwen
   

  Robert en Joost zullen samen in gesprek gaan over de manier waarop een gezonde leefomgeving tot stand komt, hierbij worden voorbeelden uit Maanwijk aangehaald. Welke impact heeft de stedenbouwkundige opzet en op welke innovaties is ingezet? 

 • Marvin van Kempen
  20200929main-stage-1
   

  De voetjes van de vloer met DJ Marvin van Kempen

 • 16:20 - 16:40 Aardgasvrije wijk

  Pitchronde door: Frank Mietes - Allesoverwaterstof en Jeroen Prinsen - HR Solar

  20200929aardgasvrije-wijk
 • 16:20 - 16:40 Gezonde gebouwen

  Pitchronde door: Michiel Susebeek - Saint Gobain Projects en Arwen Willemsen - TonZon

  20200929gezonde-gebouwen
 • Epko van Nisselrooij

  16:20 - 16:40 Veilig op straat

  Pitch van Epko van Nisselrooij | Axis

  Door Epko van Nisselrooij

  20200929veilig-op-straat
 • Rijk Wesselo

  16:20 - 16:40 Digitale leefomgeving

  Pitchronde door: Rijk Wesselo - NedGraphics en Joost Mulder - Heijmans

  Door Rijk Wesselo

  20200929digitale-leefomgeving
 • Mario van Ginkel

  16:20 - 16:40 Duurzame openbare ruimte

  Pitchronde door: Mario van Ginkel - Triflex en Fien Dekker - Rain a Way

  Door Mario van Ginkel

  20200929duurzame-openbare-ruimte
 • Walther Ploos van Amstel
  20200929main-stage-1
   

  Na bijna dertig jaren gerommel in de marge staan stadshubs weer bovenaan de stadslogistieke agenda’s. Gaan ze het nu wel redden met de komst van zero emissie zones en autoluwe wijken? Neen, als we het ‘business as usual’ aanpakken. Ja, als ze de wereld van de ‘stuff’ en de ‘fluff’ weten te verbinden. De stadshubs rond de steden worden ecosystemen waarin bedrijven, overheid en onderzoekers samen nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en die in de praktijk van de stad testen en verbeteren. Wat is daarbij de rol van de (lokale) overheden?

 • 17:00 - 17:10 Main Stage

  Leontien van Moorsel vanuit het Leontienhuis

  20200929main-stage-1
 • Jan Willem van de Groep
  20200929main-stage-1
Terug naar boven