Thema de Gezonde Stad

Deze editie zoomen we in op het thema Gezonde Stad in al haar facetten. Want de leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren heeft invloed op onze gezondheid, dagelijksEn helaas is een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is, geen gegeven

We besteden (met name) aandacht aan de volgende thema's: 

  • Natuur: De positieve (gezondheids)effecten van natuur en groen in de binnen- en buitenruimte
  • Bewegen: Het (stimuleren van) spelen, fietsen, lopen en bewegen in de fysieke leefomgeving
  • Werken: Een gezonde werkomgeving (in samenwerking met onze partner Smart Workplace)
  • Samen leven: Gezond samen leven (in samenwerking met onze partner ZorgSaamWonen)
  • Lucht: Werken aan een schone lucht en (weinig) geluidshinder
  • Integraal: Want wat zouden we zijn zonder thema Integraal op het Verbindingsfestival


Een jaar lang aandacht voor de Gezonde Stad

Het Verbindingsfestival Gezonde Stad maakt onderdeel uit van een programma dat in heel 2021 wordt uitgerold over alle podia van Acquire Publishing. Samen met jou 
een jaar lang op zoek naar inspirerende voorbeelden en visies, effectieve maatregelen, geslaagde projecten en antwoorden. Denk en doe mee!

 

Thema Gezonde stad

Terug naar boven